O Báře – životopis

bára_malá

Lektorské zkušenosti Báry Polívkové

Už přes 20 let pracuji s lidmi. Začala jsem jako vedoucí skautské družiny, pak jsem vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, učitelství pro 3. stupeň, obor český jazyk – psychologie, při vysokoškolském studiu jsem si také udělala roční kurz Dramatické výchovy pod centrem Johan v Plzni. Ještě při studiu jsem rok pracovala jako vychovatelka v tehdejším školním klubu Sedmikráska při 22. ZŠ v Plzni. Po ukončení vysoké školy jsem pracovala dva roky v ZŠ Chotíkov, nejprve jako učitel ve speciální třídě, pak učitel v běžných třídách druhého stupně. Poté jsem přešla do ZŠ Klíček, která sídlí v Praze a kde jsem se blíže a prakticky seznámila s metodou projektového vyučování. Poté jsem asi 2 roky pracovala v teambuildingové agentuře s názvem 1. incentivní, s.r.o. Tato spolupráce mi pomohla dívat se na svět z nadhledu, rozšířila mi obzory a začlenila do mé práce napevno umělecké principy. Poté jsem dva roky pracovala jako vedoucí oddělení vzdělávání na České školní inspekci. Tato práce mě zase vrátila k tématu školství. Vedla jsem zde tým, který šetřil úroveň Čtenářské gramotnosti, začala jsem zde spolupracovat s mnoha interními a externími odborníky, kterých si velmi vážím. Po mateřské jsem se už do stálého zaměstnání nevrátila. Jako lektor dlouhodobě spolupracuji s Národním institutem dalšího vzdělávání (dříve s Národním institutem pro děti a mládež), organizací přidruženou k MŠMT; s Člověkem v tísni, konkrétně jsem byla zapojena v projektu Jeden svět na školách; dále jsem lektorsky spolupracovala s firmami a institucemi: Schneider Electric; Verlag Dashöfer; Čtením a psaním ke kritickému myšlení, s.r.o; DDM Sokolov; DDM Osek; Déčko Náchod;  Serafin – kurzy kreslení levou a pravou mozkovou hemisférou; EKO – KOM; Romano Džaniben; a s mnoha základními a mateřskými školami. Spoluzaložila jsem Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. v Chotěboři na Vysočině. Skoro 8 let jsem byla předsedkyní správní rady tohoto spolku. Více o něm (www.sprsv.cz). Dále jsem od roku 2019 – 2024 působila jako organizátor všech akcí, které v ČR pořádala terapeutka Charlotte Luzzius (Ma Prem Sugandho – www.sugandho.cz). Působila jsem často i jako člen týmu a pomocník při organizaci jednotlivých workshopů, které vedla tato úžasná terapeutka.

V současné době se zabývám těmito projekty:

 • jsem koordinátor projektu Podhůří Železných hor LIDEM pod Místní akční skupinou Podhůří Železných hor (www.podhurizeleznychhor.cz);
 • jsem také distributor výroby a prodeje multifunkčního hudebního nástroje a didaktické pomůcky – Drumben (www.drumben.cz);
 • jsem jedním ze 3 garantů Studia pedagogiky volného času, vykonávající dílčí, přímo řízenou pedagogickou činnost pro ČR
 • provozuji poradenství a koučing zaměřený na osobní rozvoj klientů a také na rozvoj a kultivaci hlasových  dovedností;
 • lektoruji vzdělávací kurzy pro děti i dospělé. Velice často k tomu využívám multifunkční didaktickou pomůcku DRUMBEN.

Kvalifikace Báry Polívkové jako kouče: 

Od roku 2008 se aktivně sebevzdělávám v oblasti psychoterapie a koučingu. Absolvovala jsem řadu kurzů vycházejících z dynamické psychoterapie, vedených německou psychoterapeutkou Charlotte Luzius (Ma Prem Sugandho), ať už to byl týdenní výcvik Primární terapie, nebo jednotlivé moduly, vztahující se ke konkrétním životním tématům.

 • Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu ZČU Plzeň, obor psychologie – český jazyk pro střední školy. Tam jsem k psychologii přičuchla.
 • Pak jsem absolvovala řadu kurzů Petra a Ernestiny Velechovských – Základní kurz mentálních technik “Modrá alfa”, “Co znamená být ženou”,  “Kořeny” a řadu dalších.
 • Dále jsem při studiu absolvovala roční certifikovaný kurz centra Johan v Plzni zaměřený na Dramatickou výchovu. Nevypadá to, ale mnoho důležitých technik pro svoji další práci jsem získala právě  tam.
 • Nesmím pominout ani absolvovaný rok na Akadamii Alternativa – Studium terapií.
 • V průběhu let 2016 – 2017 jsem absolvovala roční, certifikovaný psychoterapeutický výcvik – OSHO Energy Counseling Training (Výcvik energetického poradenství podle OSHA). Předtím a potom (od roku 2008 – 2024) jsem ovšem absolvovala celou řadu transformačních workshopů této úžasné terapeutky a lektorky.
 • V letech 2016 – 2017 jsem také ukončila roční výcvik Koučing jako umění, který vede MgA. Magdalena Vokáčová. Jedná se zároveň o 120 ti hodinový rekvalifikační kurz KOUČ.
 • Mám za sebou  také roční přípravku psychoterapeutického výcviku BIOSYNTÉZA. Myslela jsem, že to bude v rámci mého osobního rozvoje další směr, ale nakonec se tak nestalo.
 • V letech 2022 – 2024 jsem absolvovala a ukončila dvouletý výcvik ODHALENÝ HLAS s KOMALOU AMORIM. Jedná se o výcvik pro terapeuty, učitele, šamanské praktikanty, zpěváky, herce, hudebníky, životní kouče i pro ty kdo vedou skupiny, ale zároveň pro kohokoliv, kdo má hlas a touhu s jeho pomocí objevit nový svět v sobě, a navázat spojení s okolním světem.

Zkušenosti Báry Polívkové jako zpěvačky a hudebnice:  

Od roku 1998 jsem zpívala s různými plzeňskými kapelami (Pod Kopcem Blues Band, Divá Bára Band). Největší úspěch však zaznamenala až naše ska-folk-rocková formace s názvem NEBOYSA, která vznikla v průběhu roku 2001 v Plzni. Její repertoár tvořily převážně zhudebněné lidové texty z různých oblastí Čech a Moravy. V době své existence jsme vydali 3 CD a naše písničky byly použity na různá alba – Neboj sa! (2001), Směj sa! (2005), Bestky (2009). V této kapele jsem dlouhý čas působila jako zpěvačka a byla jsem jedním z přirozených leadrů kapely. Nicméně po nějaké době jsem si uvědomila, že mi chybí větší interakce s publikem. A díky své lektorské činnosti, kterou provozuji od roku 2006 a do které často vkládám hudebními techniky, jsem si uvědomila, že mě daleko více těší, když lidé tleskají sobě a “nám”, než jen pouze “mně”. Vyvíjím tedy formu interaktivních koncertů, kde si jejich účastníci užijí všeho, kvůli čemu jdou na koncert – poslech, případně tanec, ale budou tu mít prostor se zapojit i instrumentálně.