KDO JSEM

Když se tak nad sebou zamýšlím, zjišťuji, že jsem osoba “multifunkční”. Můžete mě použít jako:

  • LEKTORKU různých témat; cílovými skupinami mohou být děti a mládež, pedagogové, ale i týmy různých firem a dalších institucí, popř. veřejnost. Spolupracovala jsem s mnoha organizacemi (Pedagogum.cz, Česká školní inspekce, NIDM a později NIDV při MŠMT, Schneider Electric, EKO-KOM, a.s, BARÁK nízkoprahový klub Třebíč, mnoho volnočasových zařízení, MŠ a ZŠ po celé republice apod.).
  • MENTORA, PORADCE – mohou pracovat s člověkem jak individuálně, tak se skupinou. Zaměřuji se na:
  1. mentoring týkající se komunikačních a lektorských dovedností; předávání pedagogických témat: projektové vyučování; bezpečné klima; otevřená komunikace s dítětem (žákem), kolegou či rodičem; začleňování uměleckých principů do výuky; hodnocení a sebehodnocení;
  2. poradenství: Oshovo energetické poradenství; Práce s hlasem a tématy, které se na hlase projevují. Pro více informací mě kontaktujte: info@barapolivkova.cz
  • KOORDINÁTORKU – koordinuji různé projekty, ať už ziskové, nebo obecně prospěšné:
  1. Koordinuji projekty Místní akční skupiny Podhůří Železných hor.
  2. Koordinuji výrobu a prodej unikátní a multifunkční didaktické pomůcky DRUMBEN.