Reference klientů

 

  • Setkání proběhlo velmi příjemně a uvolněně. O koučování jsem sice nic nevěděla, ale cítila jsem, že hledám cestu. Zároveň jsem nechtěla rozpitvávat minulost ( už jsem ji dříve rozpitvala). Bára na mě působila velmi klidným a příjemným dojmem, profesionálně ale i uvolněně. Jako průvodce mi pomohla vidět cestu k růstu a účinně zapracovat na změně. Všimla jsem si, že dokázala ukočírovat můj temperament a pomohla mi udržet se tématu. Zároveň jsem, ale stále měla pocit, že jsem vnímaná. Nyní si uvědomuji, že mé tendence nalézat správnou odpověď u ní,  nepozorovatelně posunula směrem k odpovědi mne samotné. Začala jsem věřit svému úsudku. Nastartovaný posun v mém životě, jsem po schůzce dodržuji i když s obtížemi. Po přerušení návyku, jsem opět naskočila. Velký význam vidím v tom, že se mi potom podařilo řešit několik složitých situací velmi jednoduše a s daleko větším sebe – vědomím.  Pozoruji velký životní obrat, který (teď už vím) je hlavně mojí prací, ale počíná otevřeností a opravdovostí Báry. (Eva V.)
  • S Bárou jsem měla koučovaci sezení na podzim 2016.  Řešila jsem svoji hodnotu a jak si ji zvýšit. Provedla mě velmi citlivě, ale jasně procesem, že kterého pro mě vyplynuly úkoly, které jsem byla schopna dělat. Ty jsem z 50% skutečně dělala, což považuji za obrovský úspěch. Mohu říct, že dnes těžím z toho, co jsem si ze sezení odnesla. Posunulo mě to dosti výrazně. Líbí se mi Báry strukturovanost a zároveň cit a jemnost, se kterou mě provázela. Děkuji. (Kamila K).
  • Koučování – Mgr. Barbora Polívková. Předmětem koučování bylo moje postavení v zaměstnání, soubor pocitů od nejistoty po frustraci z dalšího fungování organizace, pro kterou pracuji. Největším přínosem pro mne bylo pojmenování, konkretizace neuralgických bodů, moje schopnost/ochota věci měnit. Případně přijmout fakt, že něco prostě změnit nemůžu a chci se naučit s tím nějak pracovat. Při případném dalším koučování bych přivítala větší pomoc s pocity nejistoty a s nedostatečným (i profesionálním) sebevědomím. (autor nechce být jmenován).
  • V srpnu 2016 jsem absolvovala koučovské sezení s Bárou Polívkovou, týkající se problému zahájení homeopatické praxe, ke kterému jsem absolvovala tříletý výcvik v České škole klasické homeopatie. Probraly jsme důvody pro a proti zahájení léčebné homeopatické praxe.Vedlo mne to k objasnění a porozumění svým postojům. Pomohlo mi to. (Eva P.)