Koučink

img_3103

Co je Koučink?

Chápu koučink jako pomocnou ruku podanou každému, kdo se rozhodl něco změnit ve svém osobním i profesním životě.

Líbí se mi definice, kdy je kouč nazýván turistickým průvodcem, podporujícím klienta cestou, vedoucí k naplnění klientem stanoveného cíle. Kouč má na zádech batoh, kde je mapa, kompas a další podpůrné prostředky. Nicméně jít musí klient sám. Nikdo za něj jeho cestu neodšlape.

Kdy je vhodné vyhledat kouče? 

  • Prožíváte problematickou životní situaci a potřebujete podporu při jejím řešení.
  • Prokrastinujete – tzn. máte tendenci odkládat plnění (zejména nepříjemných) povinností a úkolů na pozdější dobu. Tento jev může představovat rizikový fenomén pro vaše duševní zdraví.
  • Jste před nějakou zásadní životní volbou a potřebujete podporu v průběhu procesu rozhodování.
  • Chcete si být jistý/á, že postupujete ve svém životě v souladu s vašimi vlastními pocity a potřebami (často zaměňujeme svoje vlastní potřeby za potřeby jiných lidí, kteří námi manipulují).

Jak vypadá setkání klienta (vás) a kouče (Báry):

  1. Odehrává se v bezpečném prostředí, na kterém se s klientem domluvíme.
  2. První setkání trvá 120 minut. V rámci tohoto setkání se seznámíme a společně, pomocí různých diagnostických metod, pojmenujeme a konkretizujeme téma, na kterém spolu budeme pracovat. Vy (klient) si sami stanovíte způsoby řešení daných témat a s podporou kouče na těchto řešeních pracujete.
  3. Každé další setkání pak trvá 60 minut. Počet setkání je dán potřebou klienta/klientů.

Cena individuálního sezení:
(Využijte speciální nabídky: Hlasový koučink a mentoring. Zlepšete svoji komunikaci! Více o tomto projektu naleznete ZDE!)

  • První sezení (120 minut) – 800 Kč
  • Každé další sezení (60 minut) – 400 Kč

(Pokud se sezení odehrává mimo Chotěboř na Vysočině, bude součástí koučinku také uhrazení cestovních nákladů).

Cena skupinové práce formou koučinku: 

Skupinový koučink pomáhá při řešení aktuálních témat v konkrétních skupinách, ať už se jedná o potřebu zkvalitnit interpersonální vztahy ve skupině, motivovat skupinu ke zvýšení pracovního výkonu, nebo podporovat skupinu při seberozvíjejících aktivitách.

  • 850 Kč/hodinu

Mám zájem o koučink