PODPORA KREATIVNÍHO UČENÍ – MAS CHOTĚBOŘ

PSYCHOHYGIENA NEJEN PRO UČITELE

Hlavním cílem tohoto kurzu je posunout pedagogickou kompetenci účastníků v oblasti:

 • Efektivního plánování svého času (v profesní i osobní rovině);
 • Aplikace účinných technik regenerace sil do svého osobního i profesního života.

Dílčí cíle:

Účastníci

 • Identifikují osvědčené rady a postupy týkající se efektivní organizace času, které napomohou zvýšit efektivitu při organizování profesní činnosti, ale stejně tak i osobního života;
 • Na základě těchto postupů pak každý z účastníků individuálně odvodí svůj vlastní „akční plán“, který pak může začlenit do svého profesního i osobního života.
 • Využívají ve svém profesním (i osobním životě) některé z nabídnutých psychohygienických technik, které jsou zaměřené především na práci s hlasem a účinnou relaxaci.
 • Aplikují do výuky (řízeného pedagogického procesu) některé z vybraných psychohygienických metod.

KOMUNIKAČNÍ VÝCVIK

!POZOR! Výcvik sestává ze dvou víkendů. Bez prvního nelze absolvovat druhý!

Vzdělávací cíl:
Hlavním cílem programu je, aby jeho účastníci (pedagogičtí pracovníci) posunuli svoji kompetenci efektivně komunikovat s žákem, se svými kolegy, s nadřízenými a rodiči. Pedagogičtí pracovníci pak získané dovednosti aplikují do vlastní pedagogické a didaktické praxe a rozvíjejí schopnost efektivně a otevřeně komunikovat i u dětí a žáků.

Účastníci na základě praktických cvičení, vycházejících ze zážitkové pedagogiky a zaměřených na týmovou práci a komunikaci:

 • analyzují svoji schopnost komunikovat se sebou samotným a ostatními v osobní a především profesní sféře;
 • pojmenují všechny složky komunikace (sdělování/naslouchání/zpětná vazba);
 • aplikují informace o těchto složkách do praxe – tzn. používají jednotlivé komunikační složky tak, aby byly v rovnováze;
 • pojmenují rozdíly mezi vnitřní a vnější komunikací.
 • používají ve své pedagogické praxi formy a metody, které podporují schopnost a dovednost dětí a žáků komunikovat sám se sebou, tudíž poznávat sám sebe a být si sám sebe vědom (být sebevědomý);
 • pojmenují a definují jednotlivé složky neverbální komunikace a tyto znalosti aplikuje do své pedagogické praxe, tzn. je schopen základní diagnostiky neverbálních projevů dětí a žáků, kolegů, rodičů dětí a žáků a nadřízených;
 • vyjmenuje alespoň 10 základních chyb, které v průběhu komunikace devalvují jedince; (přehled těchto chyb v příloze žádosti o akreditaci).
 • znají základní zásady respektující komunikace;
 • na základě nabídnutých modelových situací si vyzkouší různé možnosti řešení nestandartních komunikačních situací směrem k dětem a žákům, rodičům dětí a žáků, kolegům, vedoucím a nadřízeným, popř. ostatní veřejnosti.
 • na základě použitých a osvojených metod efektivně řeší nestandartní komunikační situace ve třídě;
 • na základě použitých a osvojených metod aktivně efektivně řeší nestandartní komunikační situace se svými kolegy, nadřízenými a rodiči dětí a žáků;
 • vytvoří si akční plán pro zlepšení svých komunikačních znalostí/dovedností a tento plán realizuje.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..