RADOST S HLASEM – KURZ

Lidstvo od nepaměti používá zpěv a tanec k uvolnění těla a k potěšení duše. Zajímavé je tedy, kolik bloků v této oblasti máme. Mnoho lidí odmítá zpívat či tančit na veřejnosti, protože jsou přesvědčeni o tom, že to neumí. Kde se tato přesvědčení berou? Jak se jich zbavit? Co může absence zpěvu a svobodného pohybu ovlivnit v našem životě? A jak si užít zpěv a tanec, aniž bychom se cítili trapně, aniž bychom se styděli za svůj hlas či tělo a pohyby? Já sama jsem postavy velké, silné a hřmotné. Ale tančím s chutí a radostí. Tanec je pro mě prostor k uvolnění, relaxaci, k vyřádění se, k vyjádření toho, co cítím.
Zpěv je mým životním průvodcem. Když řeším v životě nějaké krizové okamžiky, vždycky mi pomůže hudba, ale hlavně hlas…Skrze hlas ke mně totiž přichází a pak i odchází spousta emocí. Považuji hlas za skvělého léčitele, za spojení s emocemi, ale také za pomocníka při mé vlastní sebeprezentaci. Proto jsem se rozhodla ve svém osobním životě i v práci zaměřit na hlas a práci s ním na všech úrovních, které sama objevím.

CO MOHU NABÍDNOUT
Jsem učitelka, zpěvačka, lektorka, individuální poradkyně, koordinátorka, vedu týmy lidí, prezentuji sama sebe na veřejnosti, hraji divadlo, vedu literárně-dramatický kroužek, pomáhám při organizování a vedení terapií…Ve všech těchto oblastech potřebuji:

 • vědět, jak používat hlas tak, aby mi sloužil a pomáhal;
 • umět otevřeně, transparentně, partnersky a účinně komunikovat;
 • umět vést lidi a komunikovat s nimi tak, abych dosáhla cíle a přitom respektovala jejich práva a možnost se uplatnit;
 • znát a umět použít pedagogické a lektorské dovednosti – zabývám se různými formami a metodami práce s lidmi, zkoumám je, zkouším je a ověřuji si, co v této oblasti právě mně nejlépe funguje;
 • nebát se projevit na veřejnosti – cvičit to prostřednictvím hereckých a hlasových technik, tvorbou vlastních textů k písním, prezentacím, tvorbou textů k divadelním hrám – vše slouží k rozvoji kreativity a sebeprezentace;
 • vědět a dokázat propojit práci s hlasem s práci na osobním a profesním sebevědomí, které nám pomáhá k tomu, abychom se cítili dobře, šťastně a dokázali sdílet své dary s ostatními.

JAK VYPADÁ CYKLUS RELAXACE HLASEM, TANCEM A MEDITACÍ

 • Cyklus obsahuje celkem 7 setkání. Každé setkání je určené pro skupinu 2-25 osob.
 • Každé setkání trvá cca 3 hodiny a nese s sebou jedno téma, na které se ten den zaměříme. Skupina může absolvovat celý cyklus, ale mohou proběhnout pouze jednotlivá setkání zaměřená na témata, která si zadavatel či skupina vybere.
 • Jedno setkání stojí 3 600 Kč (2 – 15 účastníků) a 5 950 Kč (16 – 25 účastníků). V cestě je lektorné, cestovné, zajištění a zapůjčení potřebných pomůcek a technické zabezpečení, pojištění a amortizace.
 • Setkání budou velice interaktivní, občas i kontaktní – budeme potřebovat pohodlné oblečení a láhev s vodou, popř. malou svačinu.
 • Setkání povedou účastníky k relaxaci, bude tam prostor pro uvolnění, radost a zábavu, kromě jiného pomohou účastníkům k tomu, aby ve svém životě přirozeně začleňovali do života prostor pro odpočinek a sebe samého/samou.
 • Budeme hodně pracovat s hlasem, zpívat, tančit či se pohybovat, abychom dosáhli prostoru pro uvolnění a tvořivost.
 • Na místě budou různé hudební nástroje, zesilovací technika apod., takže si můžeme v klidu a pohodlí užít vše, co společně podnikneme.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

OD STRACHŮ KE KLIDU A LÁSCE

Jak pracovat se svými strachy, které nás obklopují? Jak je používat, aniž by nás omezovaly? Práce s tématy: strachy, přirozená sexualita, materiální zabezpečení, vztah k penězům, pocit jistoty a bezpečí, radost ze života, přijetí smrti.

VZTAHY A MY

Jak být ve vztahu a přitom nevlastnit? Jak pohlédnout zdravě a přirozeně na vztahy s rodiči? Jak pracovat s přesvědčeními o nás samých, která z těchto vztahů často vyplývají?  Práce z tématy: rodinné a partnerské vztahy, sexualita a vášeň, vnitřní dítě, radost v bytí s druhými i v samotě.

OD MANIPULACE K SEBEVĚDOMÍ

Jak přijmout svoji vlastní sílu? Jak se bránit, když někdo manipuluje mnou?  Jak zamezit, abych já nemanipuloval(a) s druhými. Práce s tématy: moc, síla, manipulace, role v životě, seberealizace a tvořivost.

 LÁSKA VE VŠECH PODOBÁCH

Jak otevřít své srdce, abychom žili život v lásce a empatii? Jak naplnit sám/sama sebe když jsem s druhými i sám.  Práce s tématy: city a emoce, láska k sobě či druhým, empatie, životní účast ve všem, co se děje, žití v přítomnosti.

KOMUNIKACÍ K POROZUMĚNÍ SOBĚ I DRUHÝM

Jak dosáhnout toho, aby mi druzí rozuměli a já rozuměl/a jim? Jak umět říct NE? Jak si dovolit říct ANO tomu, co mě přitahuje a co bych chtěl(a) zažít? Jak komunikovat s radostí a sebevědomím? Témata: umění otevřené a efektivní komunikace, umění říci NE i ANO, práce s přesvědčeními, která jsme v životě získali.

VNITŘNÍ MOUDROST A ZDROJE

Jak se spojit s vnitřní moudrostí? Jak používat intuici a vnitřní zdroje? Jak sám/sama odpovědět na všechny otázky, aniž bych musel(a) spoléhat na pomoc z okolí? Témata: vnitřní moudrost, intuice, duch i tělo v harmonii, meditace, práce se zdroji.

HOJNOST V MÉM ŽIVOTĚ

Jak přijmout to, co Vesmír nabízí? Jak objevit hojnost v sobě i okolo? Jak  žít svůj život s pocitem hojnosti a bohatství? Téma: vesmírná moudrost, bohatství a hojnost, život naplněný láskou a  hojností, vděčnost a pokora.

Komentáře

Komentáře jsou uzavřeny.