KDO JSEM

Bára_menší

Když se tak nad sebou zamýšlím, zjišťuji, že jsem osoba “multifunkční”. Můžete mě použít jako:

  • LEKTORKA různých témat; cílovými skupinami mohou být děti a mládež, pedagogové, ale i týmy různých firem a dalších institucí, popř. veřejnost. Spolupracovala jsem s mnoha organizacemi (Pedagogum.cz, Česká školní inspekce, NIDM a později NIDV při MŠMT, Schneider Electric, EKO-KOM, a.s, BARÁK nízkoprahový klub Třebíč, mnoho volnočasových zařízení, MŠ a ZŠ po celé republice apod.).

Specializuji se na práci s unikátní a multifunkční pomůcku s názvem DRUMBEN. Se svojí společností Bum Bum s.r.o také funguji jako distributor produktů Drumben.

  • MENTORKA A KOUČ(KA)  – mohou pracovat s člověkem jak individuálně, tak se skupinou. Zaměřuji se na:
  1. mentoring týkající se komunikačních a lektorských dovedností; předávání pedagogických témat: projektové vyučování; bezpečné klima; otevřená komunikace s dítětem (žákem), kolegou či rodičem; začleňování uměleckých principů do výuky; hodnocení a sebehodnocení;
  2. koučing obecně a poradenství zaměřené na práci s hlasem.
  • KOORDINÁTORKA – koordinuji různé projekty, ať už ziskové, nebo obecně prospěšné:
  1. Koordinuji projekty, které provozuje Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. 
  2. Koordinuji projekt PEDAGOGUM, jehož záměrem je inspirovat pedagogy, nabízet jim prostor k sebevzdělávání, relaxaci a osobnostně-sociálnímu rozvoji.