O Báře – životopis

bára_malá

Letorské zkušenosti Báry Polívkové

Už přes 20 let pracuji s lidmi. Začala jsem jako vedoucí skautské družiny, pak jsem vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, učitelství pro 3. stupeň, obor český jazyk – psychologie, při vysokoškolském studiu jsem si také udělala roční kurz Dramatické výchovy pod centrem Johan v Plzni. Ještě při studiu jsem rok pracovala jako vychovatelka v tehdejším školním klubu Sedmikráska při 22. ZŠ v Plzni. Po ukončení vysoké školy jsem pracovala dva roky v ZŠ Chotíkov, nejprve jako učitel ve speciální třídě, pak učitel v běžných třídách druhého stupně. Poté jsem přešla do ZŠ Klíček, která sídlí v Praze a kde jsem se blíže a prakticky seznámila s metodou projektového vyučování. Poté jsem asi 2 roky pracovala v teambuildingové agentuře s názvem 1. incentivní, s.r.o. Tato spolupráce mi pomohla dívat se na svět z nadhledu, rozšířila mi obzory a začlenila do mé práce napevno umělecké principy. Poté jsem dva roky pracovala jako vedoucí oddělení vzdělávání na České školní inspekci. Tato práce mě zase vrátila k tématu školství. Vedla jsem zde tým, který šetřil úroveň Čtenářské gramotnosti, začala jsem zde spolupracovat s mnoha interními a externími odborníky, kterých si velmi vážím. Po mateřské jsem se už do stálého zaměstnání nevrátila. Jako lektor dlouhodobě spolupracuji s Národním institutem dalšího vzdělávání (dříve s Národním institutem pro děti a mládež), organizací přidruženou k MŠMT; s Člověkem v tísni, konkrétně jsem byla zapojena v projektu Jeden svět na školách; dále jsem lektorsky spolupracovala s firmami a institucemi: Schneider Electric; Verlag Dashöfer; Čtením a psaním ke kritickému myšlení, s.r.o; DDM Sokolov; DDM Osek; Déčko Náchod;  Serafin – kurzy kreslení levou a pravou mozkovou hemisférou; EKO – KOM; Romano Džaniben; a s mnoha základními a mateřskými školami.

V současné době působím kromě jiného jako koordinátor projektů Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (www.sprsv.cz), jako realizátor projektu PEDAGOGUM (www.pedagogum.cz) a jako distributor prodeje multifunkčního hudebního nástroje a didaktické pomůcky – Drumben (www.drumben.cz).

Kvalifikace Báry Polívkové jako kouče: 

Od roku 2008 se aktivně sebevzdělávám v oblasti psychoterapie a koučingu. Absolvovala jsem řadu kurzů vycházejících z dynamické psychoterapie, vedených německou psychoterapeutkou Charlotte Luzius (Ma Prem Sugandho), ať už to byl týdenní výcvik Primární terapie, nebo jednotlivé moduly, vztahující se ke konkrétním životním tématům.

V průběhu let 2016 – 2017 jsem absolvovala roční, certifikovaný psychoterapeutický výcvik – OSHO Energy Counseling Training (Výcvik energetického poradenství podle OSHA).

V letech 2016 – 2017 jsem také ukončila roční výcvik Koučing jako umění, který vede MgA. Magdalena Vokáčová. Jedná se zároveň o 120 ti hodinový rekvalifikační kurz KOUČ.

Zároveň mám za sebou roční přípravku psychoterapeutického výcviku BIOSYNTÉZA, což je moje další meta v rámci sebevzdělávání.

Zkušenosti Báry Polívkové jako zpěvačky a hudebnice:  

Od roku 1998 jsem zpívala s různými plzeňskými kapelami (Pod Kopcem Blues Band, Divá Bára Band). Největší úspěch však zaznamenala až naše ska-folk-rocková formace s názvem NEBOYSA, která vznikla v průběhu roku 2001 v Plzni. Její repertoár tvořily převážně zhudebněné lidové texty z různých oblastí Čech a Moravy. V době své existence jsme vydali 3 CD a naše písničky byly použity na různá alba – Neboj sa! (2001), Směj sa! (2005), Bestky (2009). V této kapele jsem dlouhý čas působila jako zpěvačka a byla jsem jedním z přirozených leadrů kapely. Nicméně po nějaké době jsem si uvědomila, že mi chybí větší interakce s publikem. A díky své lektorské činnosti, kterou provozuji od roku 2006 a do které často vkládám hudebními techniky, jsem si uvědomila, že mě daleko více těší, když lidé tleskají sobě a “nám”, než jen pouze “mně”. Vyvíjím tedy formu interaktivních koncertů, kde si jejich účastníci užijí všeho, kvůli čemu jdou na koncert – poslech, případně tanec, ale budou tu mít prostor se zapojit i instrumentálně.